Affiches, brochure en wandplaat interne bewustwordingscampagne

 

Avans Academie voor Algemeen en Financieel Management

 

Medewerkers van de Academie voor Algemeen en Financieel Management maakten onderling werkafspraken om de corporate kernwaarden van de Avans Hogeschool in de praktijk te brengen. Boven N.A.P. is gevraagd om de verslaglegging daarvan fraai vorm te geven in een onderscheidende publicatie. Het werd een boekwerkje op liggend A5 formaat. De titel luidt: Samen creëren we een inspirerende omgeving.

 

Omdat de kernwaarden binnen de Academie voor Algemeen en Financieel Management onvoldoende bekend waren, is Boven N.A.P. gevraagd in aanvulling op het kernwaardenboekje een affichecampagne te ontwikkelen met als doel bewustwording en gedragsverandering van de medewerkers. Aan de hand van verschillende vragen (gerelateerd aan de kernwaarden openheid, professionaliteit en partnership) worden medewerkers uitgenodigd om te reflecteren op hun rol binnen de organisatie.

MEER MERKBOUW

geïnteresseerd?
wij vertellen u graag meer.

06 28 27 32 46