Een biobased opportunity

Afrikaans graan
op Zeeuwse akkers

Het Afrikaanse Sorghum graan is het vijfde graangewas in de wereld. De plant heeft minder water nodig dan veel andere gewassen, wortelt relatief diep, kan 4 meter hoog worden en heeft een pluim met graankorrels. Sorghum graan wordt in toenemende mate gezien als een biobased business opportunity voor de Nederlandse landbouw. Het is dan wel vereist is om het tropische gewas koude-tolerant te maken. Van Sorghum kan onder meer brood, bier, stroop en pap worden gemaakt. De pluimen van Sorghum zijn gewild in de bloemenhandel. Bovendien kan Sorghum ook worden ingezet als diervoeder en bieden de stengel en het blad de kans om waarde toe te voegen aan plantinhoudstoffen.

 

De realisatie van een bloeiende biobased economy is een speerpunt voor Zuidwest Nederland. Om deze ambitie te realiseren is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap opgericht, kortweg CIV Biobased. In het innovatieve Sorghum werken het bedrijfsleven, overheden en het onderwijs (ROC West-Brabant) samen. Het C.I.V. heeft Boven N.A.P. gevraagd het Sorghumonderzoek voor alle betrokkenen en geinteresseerden op toegankelijke wijze onder de aandacht te brengen. We ontwikkelden onder meer het logo, de slogan, huisstijl en verzorgden uitingen zoals een folder, uitnodiging, powerpoint presentatie en een afgeleid sorghum biermerk.

MEER MERKBOUW

geïnteresseerd?
wij vertellen u graag meer.

06 28 27 32 46