Interne communicatie

1500 brandweervrijwilligers in dialoog over de toekomst.

 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant koestert de ambitie om, samen met de circa 1500 vrijwilligers, een toekomstbestendig beeld van de brandweervrijwilliger tot stand te brengen. Met ingang van februari 2019 zullen medewerkers van de Veiligheidsregio alle 67 vrijwillige teams op de posten bezoeken om te praten met de mensen om wie het draait. Zíj zitten immers het dichtste bij het vuur. Weten als geen ander wat belangrijk is. We verwachten antwoorden te verkrijgen op vragen zoals ‘Hoe vinden, binden en boeien we de brandweervrijwilligers in de toekomst?’

 

 

 

Boven N.A.P. is gevraagd om de interne communicatie rondom het raadplegen van de vrijwilligers te ondersteunen. De gespreksronde is inmiddels van start gegaan onder de naam Expeditie JiJ.De oogst ervan dient uiteindelijk te leiden tot een klinkend toekomstbeeld van de brandweervrijwilliger als basis voor een toekomstbestendige organisatie. Een organisatie die aansluit op een wereld die aanhoudend verandert.

 

Ons bureau ontwikkelde onder meer de naam, het logo en de slogan van Expeditie JiJ, een huisstijl-handboek, een aankondigingscampagne, flyers, banieren, uitnodigingen en whatsapp-berichtgeving voor de vrijwilligersteams.

Campagne

Ben solidair met stadsgenoten
in armoede. Doneer 3 Euro
aan Voedselbank Breda

 

U kent ze ongetwijfeld. Hélène Hendriks, Robert Maaskant en Guido Weijers. Boven N.A.P. ontwikkelde – samen met CM – voor Voedselbank Breda een mupi-campagne met in de hoofdrol: bekende Bredanaars en weliswaar onbekende, maar zeer betrokken voedselbank-vrijwilligers. De campagnedoelen? Aandacht vestigen op de armoede in Breda en het aansporen van het publiek om 3 euro over te maken. Maar liefst 66 mupi’s in Breda vragen passanten momenteel solidair te zijn met stadsgenoten in armoede.

Zie ook het artikel in BN De Stem. Fotografie: Tim Eshuis en Loens Media. Concept en ontwerp: Boven N.A.P.