Na de realisatie van de webshop voor Happystreet had onze opdrachtgever drie doelen voor ogen…

  1. Het verhogen van de naams- en inhoudsbekendheid van het merk Happystreet;
  2. Het werven van meer volgers;
  3. De conversie (ofwel: het percentage bezoekers dat tot aankoop overgaat) verhogen.

Boven N.A.P. ontwikkelde de campagne-thema’s. Maandelijks worden 16 berichten op Facebook en Instragram geplaatst. Gesegmenteerd op postcode, leeftijd en geslacht, zodat Happystreet nauw aansluit op de interesse van de specifieke doelgroep.

 

Aanvang online marketing: januari 2019.

Positionering en visuele identiteit

 

Secure Layers:
optimale bewegingsvrijheid op het wereldwijde web

 

Bedrijven zijn nagenoeg volledig afhankelijk van de beschikbaarheid en veiligheid van internet, inclusief email. Permanente connectiviteit is van levensbelang voor de bedrijfscontinuïteit. Als uw medewerkers niet meer in verbinding zijn, valt uw organisatie stil.

Maar niet alleen windstilte vormt een gevaar, ook virussen en hackers kunnen een storm aan onrust en ongemak veroorzaken. De experts van Secure Layers leveren en implementeren door-en-door veilige, meervoudig gelaagde ICT oplossingen waardoor gebruikers genieten van optimale bewegingsvrijheid op het wereldwijde web.

In lijn met de herpositionering van Secure Layers ontwikkelde Boven N.A.P. een onderscheidende slogan, een nieuwe, meer aansprekende huisstijl en wervende webteksten. In het logo zijn zowel een wapen als een slot te herkennen. In de ontvangstruimte van Secure Layers symboliseert een blow-up van een zeilschip dat de storm trotseert het gevoel van veiligheid en vrijheid.

Positionering

Van Oers Corporate Finance voegt onmiskenbaar waarde toe

 

Van Oers is een groot regionaal accountants- en belastingadvieskantoor met 5 vestigingen in zuidwest-Brabant. Bij Van Oers werken 256 medewerkers. De juiste mensen met de juiste mindset en de juiste vakkennis om te kunnen uitblinken richting de opdrachtgevers.

 

Voor Van Oers ontwikkelde Boven N.A.P. in 2014 de uitgebreide jubileumcommunicatie met als drager de slogan: Van Oers. 50 jaar ondernemingszin. Later ontwikkelden we ondermeer het Van Oers hardloopshirt, de corporate nieuwjaarswens en de positionering voor Van Oers Corporate Finance (als basis voor website en advertentiereeks). www.vanoers-cf.nl/corporate-finance/ De kopregel vertelt eigenlijk al het hele verhaal:

 

Van Oers Corporate Finance
voegt onmiskenbaar waarde toe.

Donatie-werving

Stichting Wereld zonder Kopzorgen

 

Twee neven van wie beide moeders een hersenaandoening hadden, besloten een Stichting op te richten en gelden te werven voor hersenonderzoek. Ze vatten het plan op om te gaan wandelen van Breda naar Cabo da Roca in Portugal (het meest westelijke punt van het Europese vasteland) en zo free publicity te genereren. De heren verzochten Boven N.A.P. een projectnaam, logo, huisstijl, folder, persberichten en een affiche te ontwikkelen. Onder de naam Lopen voor een Wereld zonder Kopzorgen gingen ze van start.

 

De wandeltocht en het goede doel werden door de regionale en lokale pers uitvoerig opgepakt. Steeds meer mensen raakten op de hoogte en kregen sympathie voor hun initiatief. Via vlogs informeerden de wandelaars bovendien alle volgers van hun stappen onderweg naar Portugal. De wandeltocht van 3212 kilometer hebben de mannen in viereneenhalve maand volbracht. Aan het einde van hun actie in december 2014 konden ze ruim 35.000 euro verdelen tussen stophersentumoren.nl en hersenstichting.nl De Stichting wordt anno 2017 nog af en toe ingezet voor hersengerelateerde goede doelen-acties. Reden waarom nu in lijn met de projecthuisstijl dit voorjaar ook een logo voor de Stichting zelf is ontwikkeld.

Affiches, brochure en wandplaat interne bewustwordingscampagne

 

Avans Academie voor Algemeen en Financieel Management

 

Medewerkers van de Academie voor Algemeen en Financieel Management maakten onderling werkafspraken om de corporate kernwaarden van de Avans Hogeschool in de praktijk te brengen. Boven N.A.P. is gevraagd om de verslaglegging daarvan fraai vorm te geven in een onderscheidende publicatie. Het werd een boekwerkje op liggend A5 formaat. De titel luidt: Samen creëren we een inspirerende omgeving.

 

Omdat de kernwaarden binnen de Academie voor Algemeen en Financieel Management onvoldoende bekend waren, is Boven N.A.P. gevraagd in aanvulling op het kernwaardenboekje een affichecampagne te ontwikkelen met als doel bewustwording en gedragsverandering van de medewerkers. Aan de hand van verschillende vragen (gerelateerd aan de kernwaarden openheid, professionaliteit en partnership) worden medewerkers uitgenodigd om te reflecteren op hun rol binnen de organisatie.

Huisstijl en website

 

Jasper Albada Jelgersma en Jochem Joosse tekenen voor visuele identiteit HAVERMAN

 

Nadat hij kennis had genomen van de kleurenleer van Caluwé staat voor Paul Haverman vast dat WIT in zijn nieuwe logo & huisstijl zou domineren. De witte organisatie is een reactie op het lineaire, maakbare wereldbeeld dat in het westen alom verspreid is.

 

In een witte organisatie wordt de evolutie (vanuit de chaos) bespoedigd door ruimte te geven aan energie. Want waar energie zit, treedt vanzelf verandering op. Voor ‘witdenkers’ verandert alles vanzelf als de tijd daar rijp voor is. Panta rhei: alles stroomt. Wit staat voor ‘eigen wijsheid’ en voor de autonome professional die ruimte geeft aan de energie van anderen en zo het dynamische proces positief beïnvloedt… Het gaat daarbij meer om verandering mogelijk te maken, te zoeken naar de kiemen voor vernieuwing en creativiteit, dan om te sturen of te richten. Witdenkers voegen betekenis toe. In de witte organisatie wordt complexiteit als verrijkend, niet als verstorend opgevat.

 

Het grafisch ontwerp van HAVERMAN’s logo is van de hand van Jasper Albada Jelgersma van de Amsterdamse Studio JAJ. Het website-ontwerp van de hand van Jochem Joosse, de latere vennoot van Haverman in Boven N.A.P.

Ontwerp en productie POS materiaal

 

Tweetalige toonbankdisplay OptiClip voor hele Benelux

 

OptiClip is producent en leverancier van zonneclips op maat van elke design bril. Belevert opticiens in Nederland, België en Luxemburg. Op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde Boven N.A.P. eenvoudig monteerbare toonbankdisplays.

 

Displays waarmee Eye Wish, Pearle NL en Grand Optical in hun winkels extra vraag naar de zonneclips genereren. Om de keuze voor de consument makkelijk te maken, zijn in het display monsters opgenomen van de verschillende kleuren glas en de verschillende materiaalsoorten waaruit de clip kan worden gemaakt. Voor de Franstalige consumenten is in het drukwerk een taalwissel toegepast. De displays zijn steeds voorzien van het logo en de huisstijlkleuren van grote internationale optiekketens. Productie: Vinke Display.