Merkcommunicatie

 

Rumourd around all®eyed brands

 

Uit een zakelijke liaison van twee ondernemende opdrachtgevers in de optiekbranche kwam een conglomeraat van optiek-gerelateerde bedrijven en merken voort. De opdrachtgevers wilden hun merkenportfolio in de volle breedte onder de aandacht brengen.

 

Boven N.A.P. schreef een beknopt media- en middelenplan en ontwikkelde het merk-overkoepelend concept Rumour around the brands. Voor de Hall of Frames, een tweejaarlijkse beurs die druk wordt bezocht door hun doelgroep, ontwierpen we zowel een ontwerp voor de stand als een corporate merkenwaaier waarin de groep bedrijven zich presenteert als leverancier van high end merken en diensten. Merken die stof doen opwaaien. Merken waarover wordt gepraat. Merken die bewondering oogsten. Merken die alle vanuit één en dezelfde bedrijfsfilosofie ernaar streven drie ambities waar te maken: customer intimacy, kwaliteitsbeleving en blijdschap.

Interne communicatie

Dura Vermeer versterkt merk

 

Als toonaangevende Nederlandse bouwonderneming ontwikkelt en realiseert Dura Vermeer projecten in de woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Het bedrijf levert vakmanschap, kwaliteit en creativiteit. Dura Vermeer staat voor de uitdaging haar positie in de bouwwereld te consolideren en – waar mogelijk – te versterken. Medewerkers vervullen hierin een sleutelrol.

 

Samen met marketingstrateeg Paul Moers ontwikkelde Dura een aangescherpte, onderscheidende merkpositie. Boven N.A.P. ontwikkelde in opdracht van de bouwonderneming een merkdocument dat voor de medewerkers het merk en de merkwaarden beschrijft. Ook lezen zij instructies over hoe te handelen om de verwachtingen in de markt waar te maken. Voor de vormgeving tekent Jochem Joosse. Voorin het merkpaspoort is een plastic card ingestoken, achterin een mini-affiche met een samenvatting van de inhoud.

Wervingscampagne

Hoogvliegers gezocht voor 29 GMR INOS scholen

 

INOS is het overkoepelend bestuur van Bredase scholen voor primair onderwijs. Binnen elke van de 29 INOS-scholen is een medezeggenschapsraad actief. Schooloverstijgend functioneert de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad die het beleid toetst van alle INOS scholen. Deze zogeheten GMR is op zoek naar ouders en medewerkers die de raad willen komen versterken…

 

De GMR INOS verzocht Boven N.A.P. een wervingscampagne te ontwikkelen. We ontwikkelden als boodschap: Lid worden van de GMR? De uitdaging om boven jezelf uit te stijgen. Van de kandidaten wordt immers verwacht – vanuit een helicopterview – de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Boven N.A.P. ontwikkelde ondermeer: een affiche op A0 formaat, een folder en een banner voor op de website. De respons was – aldus de opdrachtgever – ‘boven verwachting hoog’.

VRU 02
vru 04
vru 05
vru 06
VRU 07
VRU 08

Huisstijl en website

Stilwater.
Coaching naar een uniek motivatieprofiel

 

Stilwater coacht, begeleidt en ondersteunt jongvolwassenen en volwassenen om hun – soms lastig te duiden – motivatie te benoemen en ernaar te handelen. In de visie van eigenaar Marina van Breda beschikt ieder individu – vaak verborgen voor zichzelf – over een uniek motivatieprofiel. Stilwater helpt haar cliënten voor zichzelf duidelijkheid te creëren. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Waar word ik blij van? Wat zijn de dingen die me bewegen om te doen wat bij me past? Boven N.A.P. ontwikkelde voor deze opdrachtgever de naam, het logo en de visuele identiteit, inclusief de website.

Een biobased opportunity

Afrikaans graan
op Zeeuwse akkers

Het Afrikaanse Sorghum graan is het vijfde graangewas in de wereld. De plant heeft minder water nodig dan veel andere gewassen, wortelt relatief diep, kan 4 meter hoog worden en heeft een pluim met graankorrels. Sorghum graan wordt in toenemende mate gezien als een biobased business opportunity voor de Nederlandse landbouw. Het is dan wel vereist is om het tropische gewas koude-tolerant te maken. Van Sorghum kan onder meer brood, bier, stroop en pap worden gemaakt. De pluimen van Sorghum zijn gewild in de bloemenhandel. Bovendien kan Sorghum ook worden ingezet als diervoeder en bieden de stengel en het blad de kans om waarde toe te voegen aan plantinhoudstoffen.

 

De realisatie van een bloeiende biobased economy is een speerpunt voor Zuidwest Nederland. Om deze ambitie te realiseren is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap opgericht, kortweg CIV Biobased. In het innovatieve Sorghum werken het bedrijfsleven, overheden en het onderwijs (ROC West-Brabant) samen. Het C.I.V. heeft Boven N.A.P. gevraagd het Sorghumonderzoek voor alle betrokkenen en geinteresseerden op toegankelijke wijze onder de aandacht te brengen. We ontwikkelden onder meer het logo, de slogan, huisstijl en verzorgden uitingen zoals een folder, uitnodiging, powerpoint presentatie en een afgeleid sorghum biermerk.